Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

per analogiam – význam cudzieho slova

podobne, analogicky