Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

per analogiam - význam cudzieho slova

podobne, analogicky