Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

per rollam - význam cudzieho slova

obežník; vybavenie spisu jeho rozoslaním všetkým aprobantom bez zvolania formálnej porady; obežníkom, vo forme obežníka, písomne