Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

per partes – význam cudzieho slova

po častiach