Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

per partes - význam cudzieho slova

po častiach