Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

percento – význam cudzieho slova

jeden diel zo sto, stotina celku; stotina celku, stý diel; číslo udávajúce počet jednotiek pripadajúcich na sto dielov rovnakého druhu; značka %