Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

per capita - význam cudzieho slova

na hlavu, spravidla štatistický alebo ekonomický ukazovateľ vzťahujúci sa na jednotlivca