Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

perseverancia - význam cudzieho slova

stálosť, zotrvávanie, pevnosť, vytrvalosť; úpornosť