Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pertinencia - význam cudzieho slova

príslušnosť k hlavnej veci v právnom zmysle