Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

petarda – význam cudzieho slova

trieštivá výbušnina; prudká rana, úder