Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

persona grata – význam cudzieho slova

milá, obľúbená, žiaduca osoba; cudzinec, voči ktorému nie sú námietky;