Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

petit - význam cudzieho slova

tlačiarenské písmo o veľkosti 8 bodov; žalobný návrh