Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

persona non grata - význam cudzieho slova

nežiaduca, nevítaná osoba, napr. diplomat z hľadiska prijímajúcej krajiny