Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pesimum – význam cudzieho slova

krajný stupeň nepriaznivých podmienok pre život organizmu; najhoršie z dosiahnuteľného