Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pes planus - význam cudzieho slova

plochá noha