Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

petitio principii – význam cudzieho slova

požiadavka dôkazu; logická chyba v dôkaze, spočívajúca v tom, že sa odvodzuje záver na základe predpokladu, ktorý je so záverom totožný alebo ho vyžaduje pre svoj dôkaz