Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

personalita - význam cudzieho slova

osobnosť