Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pesimizmus – význam cudzieho slova

záporný postoj, nedôvera v kladné hodnoty života; osobná a spoločenská beznádejnosť, strata perspektív, nedôvera v budúcnosť