Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

portland – význam cudzieho slova

stratigrafický stupeň jury