Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

postmodernizmus – význam cudzieho slova

prístup ku svetu a poňatie skutočnosti aj poznania ako neredukovateľnej plurality a preto odmietajúci univerzálny výklad