Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

post- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom po, nasleduje