Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

post- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom po, nasleduje