Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

post mortem - význam cudzieho slova

po smrti; nasledujúci po smrti