Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

post festum – význam cudzieho slova

až potom; neskoro; oneskorene; keď už je koniec; po skončení