Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

poster – význam cudzieho slova

výsledky práce zverejnené na vedeckej konferencii na tabuliach a stojanoch formou tabuliek, komentovaných témat a fotografií; plagát