Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

poste restante - význam cudzieho slova

zaslanie zásielky na poštu iba s udaním mena príjemcu alebo hesla, takže príjemca si ju vyzdvihne sám