Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

posterion – význam cudzieho slova

neskorší; posledný; zadný