Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

posthumum - význam cudzieho slova

dielo nájdené alebo vydané po smrti autora