Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

postludium – význam cudzieho slova

dohra, spravidla voľne improvizovaná, najmä na organe