Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

post Christum (natum) – význam cudzieho slova

po Kristovi, po jeho narodení, nášho letopočtu