Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reuma - význam cudzieho slova

hovorové pomenovanie reumatizmu