Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slovakistika - význam cudzieho slova

odbor, ktorý sa zaoberá jazykom, históriou a kultúrou slovenského národa