Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sociolekt – význam cudzieho slova

jazyk alebo jazykový štýl určitej skupiny ľudí