Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

snowboard – význam cudzieho slova

špeciálna doska na kĺzanie po snehu