Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sodoku – význam cudzieho slova

ochorenie potkanov spôsobené baktériou Spirillum minus prenosné na človeka pri uhryznutí