Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

snobizmus - význam cudzieho slova

predstieraná vznešenosť; nadutosť, povýšenectvo