Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

snobizmus – význam cudzieho slova

predstieraná vznešenosť; nadutosť, povýšenectvo