Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slovenikum – význam cudzieho slova

slovinská listina alebo kniha v cudzích múzeách alebo knižniciach; cudzojazyčné dielo týkajúce sa Slovinska a Slovincov; slovinské slovo v cudzojazyčnom texte