Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

snack-bar – význam cudzieho slova

rýchle občerstvenie, bufet