Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

socialita – význam cudzieho slova

sociabilita