Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sociologizmus – význam cudzieho slova

snaha vysvetľovať všetky, aj individuálne javy spoločnosti pôsobením spoločenských vplyvov