Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sociabilita – význam cudzieho slova

spoločenskosť, sklon alebo potreba sa združovať, družnosť; socialita