Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slovenistika – význam cudzieho slova

výskum jazyka, kultúry a histórie slovinského národa