Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xantorizmus – význam cudzieho slova

červené alebo žlté sfarbenie živočíchov, najčastejšie rýb