Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xantorizmus - význam cudzieho slova

červené alebo žlté sfarbenie živočíchov, najčastejšie rýb