Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xeno- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom cudzí