Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xero- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom suchý, suchosť