Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xero- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom suchý, suchosť