Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xenogamia - význam cudzieho slova

opelenie rastliny peľom z rastliny iného druhu