Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xenolit - význam cudzieho slova

cudzorodý úlomok v sopečnej hornine