Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xenolit – význam cudzieho slova

cudzorodý úlomok v sopečnej hornine