Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xenoekia – význam cudzieho slova

náhodný výskyt organizmu v úplne inom prostredí, než v akom obvykle žije