Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xerofytizmus – význam cudzieho slova

suchomilnosť rastlín