Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xerofytizmus - význam cudzieho slova

suchomilnosť rastlín