Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xerofyt - význam cudzieho slova

suchomilná rastlina