Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xenobiotikum – význam cudzieho slova

látka živým organizmom cudzia