Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xenobiotikum - význam cudzieho slova

látka živým organizmom cudzia