Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xenokarpia – význam cudzieho slova

opelenie rastliny z kvetu iného jedinca rovnakého druhu