Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xenokracia - význam cudzieho slova

vláda, nadvláda cudzincov