Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xenokracia – význam cudzieho slova

vláda, nadvláda cudzincov